Framtidsgruppen

Detta nätverk är en medlemsförmån och endast öppen för våra medlemmar.

Datum

Är du under 40 år och i en ledande befattning inom plåtslageri eller ventilation?
Vill du få kompetensutveckling?
Inspiration och motivation i ditt ledarskap?
Ett nätverk?

Då är Framtidsgruppen något för dig!
Nätverket samlar i dag drygt 20 ledare utspridda över hela landet. Syftet med nätverket är att inspirera, utbilda och knyta kontakter. Känner du dig träffad?
Kontakta Patrik Calen på förbundet.