Registrering av personuppgifter

All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna om integritetsskydd i personuppgiftslagen, PUL

När du registrerar personuppgifter genom Plåt & Ventföretagens kursbokning, så kommer de att sparas i vårt register och din registrering blir därför också ett godkännande för att spara uppgifterna. Informationen kommer inte vidarebefordras till tredje part utan ditt tillstånd, utom om så krävs för att bearbeta och fullgöra din order eller deltagande. Personuppgifter registreras för att kunna administrera kursanmälningar och utfärda utbildningsbevis. Personuppgiftsansvarig är Entreprenörföretagen.

Om du vill ha mer information om hur dina uppgifter behandlas eller önskar rättelse eller ändra dina uppgifter är du välkommen att kontakta Plåt & Ventföretagen på e-post info@pvforetagen.se.

Om du vill få information om vilka personuppgifter som behandlas hos oss kan du kostnadsfritt en gång per år ansöka om begäran om registerutdrag. Detta sker genom att skicka en skriftlig och undertecknad ansökan till följande adress (observera att ansökan via e-post inte är giltig):

Plåt & Ventföretagen 
Att: PUL-ombud
Box 372
101 27 Stockholm