Ordförandekonferens 2017

Datum


Plåt & Ventföretagens årliga ordförandekonferens genomförs denna gång den 11-12 oktober på Elite Hotel Marina Tower i Nacka. Hotellet ligger i en historisk kvarnbyggnad i anslutning till kajkanten, strax söder om Stockholms city, så det är enkelt att ta sig till platsen med antingen buss, bil och även båt. 

Inbjudan riktar sig till ordförande eller annan lämplig person inom lokalföreningens styrelse, Plåt & Ventföretagens styrelse och lekmannarevisorer. De lokalföreningar som har en representant i förbundsstyrelserna får utse ytterligare en person att delta i konferensen. 

Ett mer detaljerat program kommer att presenteras i september. 

Sista anmälningdag är torsdag den 28 september.

Anmäl dig HÄR