Skotta säkert - Handledarutbildning

Vill du bli handledare för säker takskottning och få behörighet att utbilda andra inom takskottning? Då är handledarutbildningen Skotta säkert rätt utbildning för dig

Datum

Utbildningen omfattar:

  • Handledarutbildning i Skotta säkert + provtillfälle: 3 timmar
  • Utbildningsmaterial till handledare
  • Skotta Säkert-väst
  • Skotta Säkert-licens vid godkänt prov

Om handledarutbildningen Skotta säkert

Skotta säkert är ett utbildningsprojekt som ska leda till ökad säkerhet vid skottning av tak. Projektet har pågått sedan 2012 och över 6 000 personer har idag en licens för att skotta säkert i Sverige. Den ökade kunskapsnivån hos de som skottar tak har resulterat i färre skador på både person och egendom. Det är vi på Plåt & Ventföretagen väldigt stolta över.

Plåt & Ventföretagen vill i samarbete med försäkringsbolag, fastighetsägare och takentreprenörer fortsätta ett aktivt arbete för att uppnå följande: 

  • En bättre arbetsmiljö för de som skottar på taken.
  • Öka säkerheten för allmänheten, så som gångtrafikanter.
  • Öka antalet seriösa aktörer.
  • Minska antalet materialskador på taken.
  • Minska antalet skador på annans egendom, så som parkerade bilar.

Skotta säkert-licens bör vara ett krav som fastighetsägaren ställer när den anlitar företag för takskottning.

Skotta säkert