Skotta säkert - Förnya licens

Är du en av de som gick en Skotta säkert handledarutbildning i 2012 och nu behöver förnya din licens? Anmäl dig då till ett av provtillfällena för omprov nedan.

Datum

Omproven omfattar:

  • Prov förnya handedarlicens i Skotta säkert: max 60 minuter
  • Vid godkänt prov får du en ny Skotta säkert-licens hemsickad

             
Förändringar sedan 2012

För dig som förnyar din handledarlicens 2017/2018 vill vi påminna om att det har skett förändringar inom följande områden sedan 2012:

 

Om handledarutbildningen Skotta säkert

Skotta säkert är ett utbildningsprojekt som ska leda till ökad säkerhet kring skottning av tak. Projektet har pågått sedan 2012 och över 6 000 personer har idag en licens för att skotta säkert i Sverige. Den ökade kunskapsnivån hos de som skottar tak har resulterat i färre skador på både person och egendom. Det är vi på Plåt & Ventföretagen väldigt stolta över.

Plåt & Ventföretagen vill i samarbete med försäkringsbolag, fastighetsägare och takentreprenörer fortsätta ett aktivt arbete för att uppnå följande:

  • En bättre arbetsmiljö för de som skottar på taken.

  • Öka säkerheten för allmänheten, så som gångtrafikanter.

  • Öka antalet seriösa aktörer.

  • Minska antalet materialskador på taken.

  • Minska antalet skador på annans egendom, så som parkerade bilar.