Tjänstemannaavtalet - Grundkurs

Denna kurs är en medlemsförmån och endast öppen för våra medlemmar. Kursen arrangeras i samarbete med Installatörsföretagen, Glasbranschföreningen, Maskinentreprenörerna och Måleriföretagen i Sverige AB. Denna kurs är endast inplanerad i Stockholm under 2018, enligt nedan.

Datum

 • Stockholm - kl 08:30-16:00

  20 platser kvar (totalt 20 platser)

  Sista anmälningsdag: 2019-10-21

  Anmäl dig här ›

Detta är en kurs för den som vill stärka sina kunskaper om villkoren i Tjänstemannavtalet. Relevant lagstiftning berörs i mindre utsträckning. Under dagen erbjuds även en timmes försäkringsinformation från FINFA.


Program

Kaffe serveras från kl 08.30.

09.00 Inledning, presentation, vilka frågor vill deltagarna ha besvarade

09.40 FINFA Olov Hansson angående de kollektivavtalade försäkringarna

10.40

 • Hur hittar man i avtalet, avtalets omfattning och vilka är parter (15 min)

 • Anställnings ingående, anställningsformer, anställningsavtal (35 min)

 • Arbetstidsregler (bortavtalad övertid, AFS 2015:4, fackens inställning, beredskap) (30 min)

   

  12.00-

  12.45 Lunch

   

 • Frånvaroregler: semester, föräldralön, arbetstidsförkortning, sjukledighet, permission, nationaldagen (40 min)

 • Anställnings upphörande (uppsägningstider, anställningstider osv) (40 min inkl grupparbete)

 • Vilken hjälp och stöd kan jag vänta mig från arbetsgivarorganisationen (blanketter, rådgivning, förhandlingshjälp) (30 min)

De angivna tiderna för respektive pass är cirkatider. Dagen avslutas med allmän frågestund.

Målgrupp:
Chefer, administratörer, personalhandläggare, lönehandläggare och övriga som hanterar tjänstemannaavtalet för arbetsgivarens räkning.

Förkunskap:
Inga förkunskaper krävs.

Kursens upplägg:
Lärarledd undervisning där utrymme ges för grupparbeten, diskussioner och frågeställningar från deltagarna.

Kursen hålls i Stockholm på Best Western Bromma.