Redigera företagsinformation

Här kan du ladda upp företagets logotyp. Bilden ska vara i formatet jpg, gif eller png. Bilden bör inte vara större än…

Här kan du skriva en rubrik för sidan. Max 100 tecken.

  • Byggplåt
  • Stål & Lättbyggnad

Här kan du skriva en ingress, en kortare sammanfattning om er verksamhet. Max 50 ord.

I grund och botten är vi ett plåtslageri som utökat med en montage och smides del

Här kan du i text beskriva din verksamhet och vad ni har att erbjuda lite mer utförligt. Det är möjligt att dela upp texten i två fält. Det här är fält ett.

I HUVUDSAK ARBETAR VI MED DESSA TRE OLIKA DELARNA:

  • BYGGNADSPLÅTSLAGERI: tak- och väggtäckningar, rännor och rör, skorstensbeslag, huvar, gavelbeslag, fönsterbleck, mm
  • MONTAGEARBETEN: Stommar, väggelement (sandwich-paneler), högprofil, vägg- och takplåt, mm
  • SMIDE: Stommar, avväxlingar, räcken, mm

Här kan du ladda upp en bild som beskriver din verksamhet. Bilden ska vara i formatet jpg, gif eller png. Bilden bör inte vara större än…

Här kan du ladda upp en bild som beskriver din verksamhet. Bilden ska vara i formatet jpg, gif eller png. Bilden bör inte vara större än…

Här kan du i text beskriva din verksamhet och vad ni har att erbjuda lite mer utförligt. Det är möjligt att dela upp texten i två fält. Det här är fält två.

Vi har under våren 2014 certifierat oss i kvalitet- och miljösystemet FR2000. Då vi också håller på med smide så har vi även certifierat oss i ISO3834-3 och EN 1090-1