Avsluta ett medlemskap

Enligt PVföretagens stadgar (§ 30) upphör ett företags medlemskap i förbundet vid det hel eller halvårsskifte som inträffar näst efter sex månader vi mottagit begäran om utträde.

Att avsluta medlemskapet görs skriftligen med namn, kontakuppgifter samt organisationsnummer på denna blankett.

Uppsägan skickas till:

Plåt & Ventföretagen

Box 372

112 27 Stockholm

Uppsägan kan även mejlas till Sofia Gustafsson, administratör: sofia.gustafsson@pvforetagen.se