Avsluta ett medlemskap

Enligt PVföretagens stadgar (§ 30) upphör ett företags medlemskap i förbundet vid det hel eller halvårsskifte som inträffar näst efter sex månader vi mottagit begäran om utträde.

Att avsluta medlemskapet görs skriftligen med namn, kontakuppgifter samt organisations-nummer på denna blankett.

Uppsägan skickas till:

Medlem - Plåt & Ventföretagen

Box 372, 112 27 Stockholm