”Vi är mycket nöjda med vårt medlemskap”

Holstein Bygg arbetar inom en sektor som har fått stort uppsving de senaste åren, nämligen ventilation. Företaget grundades 2007 av Kenneth Holstein och drivs i dag som ett familjeföretag. Förutom Kenneth själv så arbetar också sönerna Daniel och Sebastian samt mamma Annalena i firman.

Kenneth har huvudansvaret för administrationen, Annalena hjälper till på kontoret och sönerna har var sitt ansvarsområde. Sebastian är platschef och Daniel sköter kundkontakter, uppföljning och marknadsföring.

På frågan varför Holstein Bygg är medlemmar i förbundet, svarar Kenneth:

– Plåt och vent är vårt fack, Plåt & Ventföretagen är vår organisation. Under åren som har gått har vi bland annat kunnat utveckla oss genom kurser i juridik, personalfrågor och brandsäkerhet, så vi är mycket nöjda, säger Kenneth Holstein.

Holstein Bygg är inte Kenneths första företag. I 42 år har han startat och drivit företag. Först inom restaurangbranschen, sedan med uthyrning av chaufförer och så i anläggningsbranschen. Att verksamheten nu är inriktad på ventilation bottnar i en önskan från sönerna.

– De tyckte att vi skulle prova på något nytt. Kontoret var redan på plats, rutinerna likaså. Jag har ju lång erfarenhet av företagsmässigt tänkande och är van vid livet som företagare, med långa dagar och arbete på kvällar och helger. Och ventilation är ett spännande område, där det har hänt massor de senaste åren, säger Kenneth.

Holstein Bygg åtar sig gärna hela byggkedjan, från isolering till installation och även rivning de gånger det behövs. Att ha helhetsansvaret är en medveten strategi.

– Genom att även erbjuda dessa tjänster slipper vi vänta på andra för att komma igång med vårt. Det ger oss dessutom god översyn och är bra för kunden, säger Kenneth.

Han framhåller också hur viktigt det är att tänka som en företagare, också i plåt- och ventilationsbranschen. Konjunkturer går upp och ned, och att ha pengar på kontot är något annat än att ha ett överskott i firman. Långsiktigt tänkande, där företaget tar höjd för oväntade händelser och ekonomiska svängningar är otroligt viktigt, menar han. Till det kommer att ha ordning på pappren och veta vilka regler och lagar verksamheten fungerar i samspel med.

Text: Susanne Ringheim Kilje
Foto: Cecilia Nordström