Policyregler vid inträde

Ett medlemskap i Plåt & Ventföretagen kan enligt förbundets stadgar "beviljas företag som utövar verksamhet inom byggnadsplåtslageri, ventilation, lättbyggnad, plåtbearbetning eller liknande och idkar därmed förenlig verksamhet".

Inträdesansökan kan ske så snart företaget är registrerat och kan uppvisa handlingar som visar att verksamhetens inriktning stämmer med policyreglerna i övrigt.

Om företaget är nyetablerat är det speciellt viktigt att kontrollera vilka förutsättningar företaget har för att bedriva plåtslageriverksamhet. Här skall beaktas om branschkännedom, branschvana eller allmänna affärsmässiga förutsättningar finns.