Arbetskläder

  • Grolls AB

    Plåt & Ventföretagens avtal med Grolls AB avser arbets- och skyddskläder under Grolls egna varumärke Björnkläder, samt övriga varumärken inom arbets- och skyddskläder och profilkläder. Avtalet avser även personligt skydd i form av till exempel arbets- och skyddsskor, arbetshandskar, korttidskläder, huvudskydd, hörselskydd, ögonskydd, andningsskydd, fallskydd och första hjälpen.
    Vid köp av produkter från Grolls får Plåt & Ventföretagens medlemmar rabatter på upp till 45 procent på listpriserna. Förbundets och/eller medlemsföretagets logotyp kan dessutom tryckas på arbetskläderna för en kostnad på endast 20 kronor styck. Vidare information vad gäller butikerna samt var dessa går att hitta finns här.
    Det går även att beställa varor direkt från Grolls webbutik, som återfinns här.
    Du måste kunna uppge ditt medlemsnummer samt övriga företagsuppgifter.