Entreprenadgaranti

 • Byggsäkerhet - Moderna Garanti

  När beställaren kräver garanti använd försäkring istället för bankgaranti

  – Spar tid och pengar! Det är snabbt, smidigt och enkelt att teckna och du behöver inte låsa kapital. Garantier kan köpas som fullgörande, garantitid och förskott.

  Fördelar som medlem i Plåt & Ventföretagen:
  10% rabatt på ordinarie premiekostnad
  Reducerad minimipremie
  Borttagen årlig avgift

  Läs mer här om olika typer av garantier och hur ni kan teckna dessa, klick på blanketten nedan:

  För information om garantiärenden, vänligen kontakta:
  Moderna Garanti, telefon: 08-68 412 855, e-post: post@modernagaranti.se  
  www.modernagaranti.se