Försäkringar

 • Du som arbetsgivare är själv ansvarig för att se över ditt företags försäkringsbehov. Medlemmar i Plåt & Ventföretagen har möjlighet att teckna kollektivavtalade försäkring för sina anställda. Utöver det erbjuder vi förmånsförsäkringar till dig som arbetsgivare gällande sak- och personförsäkring. Vänligen notera att dessa försäkringarna inte aktiveras automatiskt eftersom både behovet och riskerna är mycket olika från företag till företag (storlek, antal anställda, arbetsområden m.m.).

  Du tecknar försäkringar genom att kontakta respektive försäkringsbolag.

  Försäkring för anställda

  Här kan du läsa mer om kollektivavtalade försäkringar för dina anställda

  Försäkring för arbetsgivare

  Personförsäkring

  Sakförsäkring