Övrigt

  • Isidor

    Medlemmar i Plåt & Ventföretagen erhåller en provision om
    20 % på befintligt produktprogram. Befintligt produktprogram och riktpriser finns i produktbladet nedan. Isidor svarar för lagerhållning av produkterna och betalar ut provision till kund efter avslutad försäljning.

    Kontakt
    Medlemsföretag beställer via order(at)isidorsystem.se eller ringa in order via 073-501 09 46. Meddela vid beställning att företaget är medlem i Plåt & Ventföretagen och får då ta del av provisionen.