Arbetsgivarhandboken

I vår arbetsgivarhandbok finns vägledning rörande personalfrågor gällande såväl arbetsmiljö som arbetsrätt.

I arbetsgivarhandboken finner du även en rad malldokument kopplade till dessa områden, exempelvis mallar för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Informationen är ingående. 

Vid minsta oklarhet, kontakta våra företagsrådgivare.

Arbetsgivarhandboken är endast öppen för dig som är medlem. Du hittar den via denna länk: Arbetsgivarhandboken