Arbetsmiljö

I vår arbetsgivarhandbok finns inom kort vägledning rörande personalfrågor gällande såväl arbetsmiljö som arbetsrätt.

I arbetsgivarhandboken kommer du även hitta en rad malldokument kopplade till dessa områden, exempelvis mallar för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Vid minsta oklarhet, kontakta våra företagsrådgivare eller arbetsgivarenhetens kontaktpersoner på denna sida.

Arbetsgivarhandboken är endast öppen för dig som är medlem.