Arbetsmiljö

I vår arbetsgivarhandboken finns vägledning rörande personalfrågor gällande såväl arbetsmiljö som arbetsrätt. Vi arbetar med att ta fram en ny arbetsgivarhandbok. Vänligen kontakta våra jurister och företagsrådgivare om du har frågor om arbetsrätt och arbetsmiljö.

I arbetsgivarhandbok hittar du även en rad malldokument kopplade till dessa områden, exempelvis mallar för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Informationen är ingående.

Vid minsta oklarhet, kontakta våra företagsrådgivare eller arbetsgivarenhetens kontaktpersoner på denna sida.

Arbetsgivarhandboken är endast öppen för dig som är medlem.