Arbetsmiljö

I vår arbetsgivarhandbok finns vägledning rörande personalfrågor gällande såväl arbetsmiljö som arbetsrätt.

I arbetsgivarhandbok hittar du även en rad malldokument kopplade till dessa områden, exempelvis mallar för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Informationen är ingående.

Vid minsta oklarhet, kontakta din företagsrådgivare eller arbetsgivarenhetens kontaktpersoner på denna sida.

Arbetsgivarhandboken är endast öppen för dig som är medlem. Du hittar den via denna länk och loggar in: Arbetsgivarhandboken