Arbetsplatsanmälan

Enligt Plåt- och Ventilationsavtalets § 11 punkt 1 a skall arbete på tillfällig arbetsplats som beräknas pågå mer än 200 timmar skriftligt anmälas till den lokala arbetstagarorganisationen i samband med arbetets påbörjan. Kopia på anmälan skall delges skyddsombud eller kontaktombud om sådan utsetts.

Arbetsplatsanmälan är sedan länge ett krav i kollektivavtalet (§ 11 punkt 1 a, sid 45). Byggnads har under lång tid inte efterfrågat dessa arbetsplatsanmälningar men har under det gångna året allt oftare ställt krav på att de skall skickas in. Att inte skicka in en arbetsplatsanmälan kan leda till skadestånd för brott mot kollektivavtalet.

Blankett till höger uppfyller avtalets villkor för arbetsplatsanmälan.