Avtalsförsäkringar

Företag som är bundna av kollektivavtal mellan en arbetsgivarorganisation (ex. Plåt & Ventföretagen) inom Svenskt Näringsliv och fackliga organisationer ska teckna kollektivavtalad försäkring för alla sina anställda.

De anställda försäkras antingen som arbetare eller tjänstemän beroende på arbetets art. Anställda som utför både arbetar- och tjänstemannauppgifter försäkras inom den kategori där huvuddelen av arbetstiden läggs. De enda i företaget som inte måste omfattas av dessa försäkringar är företagare och VD. 

Försäkringarna och tjänstepensionen för arbetare tecknas hos Fora och för tjänstemän hos både Fora och Collectum.

De ingående produkterna i kollektivavtalad försäkring är tjänstepension, försäkring vid sjukdom, arbetsskada, dödsfall samt omställningsavtal. Tjänstepension innebär ITP för tjänstemän (tecknas via Collectum) och Avtalspension SAF-LO för arbetare (tecknas via Fora). Tjänstepension enligt kollektivavtal benämns även avtalspension. Avtalspension eller tjänstepension bekostas alltid av arbetsgivaren. Det är en avdragsgill kostnad i rörelsen. På pensionspremien betalar arbetsgivaren skärskild löneskatt.

Som medlem i Plåt & Ventföretagen har du tillgång till Avtalat, som hjälper dig med frågor kring försäkringar och tjänstepension.

Avtalat - en ny plattform för kollektivavtalad tjänstepension och försäkring
Som arbetsgivare med kollektivavtal inom privat sektor ger du otroligt bra förmåner till dina anställda: tjänstepension och försäkringar. Nu startas det nya bolaget Avtalat av Svenskt Näringsliv, LO och PTK – med målet att göra försäkringarna enklare för både dig och dina anställda. Information som tidigare har funnits hos de tre parterna, till exempel på finfa.se, samlas efter årsskiftet på avtalat.se. Senast 2024 kommer det även finnas kompletta inloggade lägen för dig och dina anställda, där ni kan utföra uppgifter som rör kollektivavtalad tjänstepension och försäkring.

Tidigare sköttes denna service av Finfa, från 1 januari 2021 har Finfa ersatts av Avtalat. 

Läs mer på Avtalats hemsida