Avtalsförsäkringar

Företag som är bundna av kollektivavtal mellan en arbetsgivarorganisation (ex. Plåt & Ventföretagen) inom Svenskt Näringsliv och fackliga organisationer ska teckna kollektivavtalad försäkring för alla sina anställda.

De anställda försäkras antingen som arbetare eller tjänstemän beroende på arbetets art. Anställda som utför både arbetar- och tjänstemannauppgifter försäkras inom den kategori där huvuddelen av arbetstiden läggs. De enda i företaget som inte måste omfattas av dessa försäkringar är företagare och VD. 

Försäkringarna och tjänstepensionen för arbetare tecknas hos Fora och för tjänstemän hos både Fora och Collectum.

De ingående produkterna i kollektivavtalad försäkring är tjänstepension, försäkring vid sjukdom, arbetsskada, dödsfall samt omställningsavtal. Tjänstepension innebär ITP för tjänstemän (tecknas via Collectum) och Avtalspension SAF-LO för arbetare (tecknas via Fora). Tjänstepension enligt kollektivavtal benämns även avtalspension. Avtalspension eller tjänstepension bekostas alltid av arbetsgivaren. Det är en avdragsgill kostnad i rörelsen. På pensionspremien betalar arbetsgivaren skärskild löneskatt.

Som medlem i Plåt & Ventföretagen har du tillgång till försäkringsinformation via FINFA, som är en del av Svenskt Näringsliv www.finfa.se.