Personalliggare

Den 1 januari 2016 infördes nya regler som rör elektronisk personalliggare i byggbranschen.

Till höger återfinns två dokument, i pdf-format, som innehåller fakta om just detta. Plåt & Ventföretagen kan erbjuda alla medlemmar två olika digitala lösningar för elektronisk personalliggare. Läs mer om dessa lösningar här!

Behövs personalliggare vid snöskottning?
Skyldigheten att föra personalliggare på byggarbetsplats innefattar inte en skyldighet att föra personalliggare på arbetsplatser där man endast skottar tak. I sådana fall behöver alltså ingen personalliggare föras.
I de fall takskottningen sker i samband med en byggnation omfattas det dock av skyldigheten att föra personalliggare. Exempel på en sådan situation är att ett tak skottas av för att andra arbeten ska kunna utföras.