Tekniska lösningar

Sedan den 1 januari 2016 gäller reglerna om elektronisk personalliggare i byggbranschen. I korta drag innebär detta att många av Plåt & Ventföretagens medlemsföretag måste ha en teknisk lösning för att elektronisk personalliggare ska kunna föras.

Projektportalen
Plåt & Ventföretagen har avtal med Projektportalen som erbjuder elektronisk personalliggare. Klicka här för att läsa mer.

Movenium
Plåt & Ventföretagen har även ett avtal med Visma Construction som bygger på ett användande av ID06 och som uppfyller Skatteverkets krav. Plåt & Ventföretagens medlemsföretag får en rabatt på 50 procent på tjänsten Visma Construction ID06 under de första sex månaderna räknat från det att medlemsföretaget blir kund.

I stora drag fungerar lösningen på så sätt att företaget skaffar en surfplatta eller telefon med antingen iOS eller Android som operativsystem. Därefter kan man ladda ner en app som hanterar lösningen men det fungerar även utan appen. När arbetstagarna sedan kommer till arbetsplatsen håller de sitt ID06-kort mot enheten och blir därmed införda i den elektroniska personalliggaren.

För frågor rörande den tekniska lösningen samt för att beställa densamma kontakta Borislav Sinik, på telefon 08-408 088 72 eller via borislav.sinik@visma.com.