Tidnota

I Plåt- och Ventilationsavtalets § 8 anges vad som måste vara möjligt för arbetstagaren att redovisa på den tidnota som företaget använder. Det som anges i Plåt- och Ventilationsavtalet är arbetsordernummer, arbetsplats, veckodag, antal tidlönetimmar och ackordslönetimmar samt reseersättning, traktamente, övertidstillägg och flextidstimmar.

Plåt- och Ventilationsavtalet uttrycker även att ett exemplar av tidnotan senast vid ordinarie avlöningstillfälle ska återlämnas till berörd arbetstagare och att eventuella ändringar från arbetsgivarens sida ska anges på den återlämnade tidnotan.

Med anledning av detta har Plåt & Ventföretagen tagit fram en tidnota som uppfyller alla kollektivavtalsreglerade krav.