Underentreprenörsförteckning

För arbetsgivare som avser att anlita en eller flera underentreprenörer eller bemanningsföretag föreligger förhandlingsskyldighet enligt MBL 38 §.

I Plåt och Ventilationsavtalets bilaga 4 ges en möjlighet till ett förenklat förfarande som alternativ till förhandlingsskyldighet enligt MBL 38 §. Det förenklade förfarande gäller enbart underentreprenörer och går ut på att arbetsgivaren överlämnar en förteckning över underentreprenörer (en så kallad underentreprenörsförteckning) som kan bli aktuella att anlita till den lokala arbetstagarorganisationen. Det är endast de underentreprenörer som verkar inom kollektivavtalsområdet och som inte är medlemmar i Plåt & Ventföretagen som behöver tas upp på förteckningen.

Genom att fylla i Blankett för underentreprenörsförteckning samt dess bilaga  och skicka in dessa till er lokala arbetstagarorganisation uppfyller ni kravet på förhandlingsskyldighet vid anlitande av underentreprenör.

Vid anlitande av bemanningsföretag för arbeten som omfattas av kollektivavtalet gäller alltid förhandlingsskyldighet gentemot den fackliga organisationen (Byggnads).