När en anställd blir sjuk

När en anställd är sjukskriven kompletterar de kollektivavtalade försäkringarna ersättningen från Försäkringskassan. Olika gäller beroende på om den anställda är arbetare eller tjänsteman.

Som arbetsgivare har du möjlighet att ansöka om stöd i samband med till exempel rehabilitering av anställda.
Läs mer här på Försäkringskassans hemsida

Du ska betala ut sjuklön som vanligt till den anställde och göra ett karensavdrag. Din anställde kan sedan ansöka om ersättning för karensavdraget hos Försäkringskassan retroaktivt.

När det gäller ersättningen för sjuklönekostnaden innebär förslaget att du rapporterar in sjuklönekostnaden som vanligt till Skatteverket. Du ersätts sedan genom ditt skattekonto. Det är den informationen vi har i dagsläget. När vi vet mer uppdaterar vi informationen.