Förenklat förfarande vid permittering

Plåt & Ventföretagen har den 17 mars tecknat en överenskommelse med Byggnads om ett nytt förenklat förhandlingsförfarande vid permittering enligt Plåt- och Ventilationsavtalets regler.

Läs överenskommelsen via länken till höger.

Observera att detta INTE är kopplat till den nyligen införda möjligheten till korttidsarbete med statligt stöd. Det är enbart ett förenklat förfarande vid permittering enligt de regler som finns i Plåt- och Ventilationsavtalet, bilaga 2 (sid 60 i kollektivavtalet).