Covid-19 - Information gällande företagsförsäkring

Information från försäkringsförmedlaren Säkra: Det finns inget skydd för ekonomisk förlust i någon svensk eller internationell försäkring på grund av virusutbrott. Det är nu upp till samhället att göra stödåtgärder till de branscher som drabbas hårdast.

Läs mer längre nedan kring vad som gäller vid planerade tjänsteresor.

Vi har full förståelse för att detta är en enorm belastning för alla er.

Det är därför viktigt att vi följer myndigheters råd för att gemensamt hjälpas åt att minimera spridningen av viruset, nedan följer några råd:

  • Tvätta händerna ofta och minst 20 sekunder, öva upp sångrösten genom att sjunga blinka lilla stjärna, när sången är klar är händerna rena. Efter att händerna är tvättade, använd handsprit. Tvätta och byt ut handduken ni torkar er med ofta.
  • Undvik kollektivtrafik i den mån ni kan
  • Möten är alltid trevligt men många gånger är det inte nödvändigt med fysiska träffar, undvik fysiska möten så gott det går
  • Vistas ej i stora folksamlingar
  • Resor utomlands rekommenderas ej och bör undvikas

Har ni inplanerade tjänsteresor som ej kan planeras om gäller följande:

  • En tjänsteresa börjar gälla från det att du påbörjar ditt tjänsteuppdrag/resa och slutar att gälla när du är hemma. Tjänstereseförsäkringen gäller inte i områden/länder där UD avråder från inresa
  • Skulle man drabbas av viruset under en tjänsteresa i områden/länder där UD inte avråder från inresa gäller försäkringen på samma vis såsom akut sjukdom med läkarvård/sjukhusvård
  • Befinner man sig i ett område som blir ”riskområde” efter ankomsten till området ska den försäkrade kontakta försäkringsgivaren för eventuell evakuering från platsen
  • Om man vill avboka tidigare bokad resa till ett land/område som UD sen avråder från att resa till så skall man i första hand försöka avboka/omboka via flygbolaget. Om man har avbeställningsskydd i sin tjänstereseförsäkring så återbetalar försäkringsgivaren endast de kostnader som inte blir återbetalda av flygbolaget/researrangören
  • Försäkringen omfattar inte kostnader till följd av den försäkrades oro

Säkra uppmanar kunder att hålla sig uppdaterade på följande hemsidor:
UD - www.regeringen.se/uds-reseinformation
Folkhälsomyndigheten - www.folkhalsomyndigheten.se