Plåt- och Ventilationsavtalet och korttidspermittering

Den 14 december träffade Plåt & Ventföretagen och Svenska Byggnadsarbetareförbundet en överenskommelse om att fortsätta tillämpa det centrala kollektivavtal vi tecknade den 26 mars gällande korttidsarbete. Du hittar överenskommelsen i listan till höger.

Uppgörelsen i december kan läsas i sin helhet och heter "Tilläggsöverenskommeslse korttidsarbete träffad 14 december" i listan till höger.

Regeringens förslag som det ser ut just nu innebär att för stödmånader som infaller under perioden

  • 1 januari–31 mars 2021 ska löneminskningen uppgå till 4, 6 respektive 7,5 procent om arbetstidsminskningen är 20, 40 respektive 60 procent.
  • 1 april–30 juni 2021 ska löneminskningen uppgå till 8, 12 respektive 15 procent om arbetstidsminskningen är 20, 40 respektive 60 procent.

Uppgörelsen från mars avser Plåt- och Ventilationsavtalet och kan läsas i sin helhet under rubriken "Avtal om korttidsarbete inkl lokalt förhandlingsprotokoll".

För att komma i fråga för statligt stöd måste du även teckna ett lokalt kollektivavtal med Byggnads. En ifyllnadsbar mall för det lokala avtalet finns som bilaga i "Avtal om korttidsarbete inkl lokalt förhandlingsprotokoll".

Lagens regler om korttidsarbete finns beskrivet på regeringen.se. Klicka här för att komma dit.

Den myndighet som beslutar om utbetalning av stödpengar är Tillväxtverket. Tillväxtverket uppdaterar löpande sin hemsida med information. Läs mer på Tillväxtverkets hemsida.