Plåt- och Ventilationsavtalet och korttidspermittering

Torsdagen den 26 mars 2020 träffade Plåt & Ventföretagen kollektivavtal om korttidsarbete med Svenska Byggnadsarbetareförbundet.

Uppgörelsen avser Plåt- och Ventilationsavtalet och kan läsas i sin helhet under rubriken "Avtal om korttidsarbete inkl lokalt förhandlingsprotokoll".

För att komma i fråga för statligt stöd måste du även teckna ett lokalt kollektivavtal med Byggnads. En ifyllnadsbar mall för det lokala avtalet finns som bilaga i "Avtal om korttidsarbete inkl lokalt förhandlingsprotokoll".

Lagens regler om korttidsarbete finns beskrivet på regeringen.se. Klicka här för att komma dit.

Den myndighet som beslutar om utbetalning av stödpengar är Tillväxtverket. Tillväxtverket uppdaterar löpande sin hemsida med information. Läs mer på Tillväxtverkets hemsida.