Senaste nytt från Tillväxtverket

Tillfälliga åtgärder inom socialförsäkringen kommer att återinföras

Regeringen har föreslagit att flera coronarelaterade ersättningar återinförs på grund av den ökade smittspridningen i samhället. De flesta åtgärder föreslås börja gälla från och med 8 december 2021 till och med 31 mars 2022. Dessa innebär att exempelvis ersättning för karensavdrag återinförs för anställda och egenföretagare, liksom att staten ersätter arbetsgivare för högre sjuklönekostnader än vad som kan anses normalt. Åtgärderna kommer att ingå i en extra ändringsbudget som regeringen avser att överlämna till riksdagen efter årsskiftet 2021/22.

Läs mer här:
Coronaviruset - det här gäller (forsakringskassan.se)

Åtgärder på socialförsäkringsområdet med anledning av coronaviruset (regeringen.se)

Tillfälliga åtgärder inom socialförsäkringen har avslutats

Den 1 oktober 2021 upphörde flera tillfälliga ersättningar och åtgärder inom socialförsäkringen som regeringen införde under pandemin. Detta innebär bl.a. att de tillfälliga reglerna för ersättning för sjuklönekostnader har upphört liksom att dina anställda behöver uppvisa läkarintyg från och med dag 8 i sjuklöneperioden.

Läs mer här: Coronaviruset - det här gäller (forsakringskassan.se)

Mer information om korttidsarbete finns på Tillväxtverkets hemsida här

Tillfälligt förstärkt stöd vid korttidsarbete har upphört och ersatts av ordinarie stöd

Sedan den 1 oktober 2021 finns inte längre det förstärkta stödet vid korttidsarbete utan istället gäller den permanenta lagstiftningen för stöd till korttidsarbete. Stödet kallas för ordinarie stöd för att särskilja detta från det krisstöd som har funnits under pandemin. Det ordinarie stödet skiljer sig på flera punkter från krisstödet, både avseende ersättningsnivåer och villkor. Det ordinarie stödet går att söka för företag som är långsiktigt konkurrenskraftiga men har drabbats av tillfälliga och övergående, allvarliga ekonomiska svårigheter påverkade av påtagliga externa händelser som inte kunnat förutses eller undvikas. I korthet gäller följande för det ordinarie stödet:

  • Arbetstidsminskning 20, 40 eller 60%
  • Löneminskning 12, 16 eller 20%
  • Staten står för 1/3 av kostnaden
  • Stöd utgår inte under uppsägningstid
  • Karenstid 24 månader för företag som har fått krisstöd
  • Inte stöd för familjemedlem

Läs mer här om villkoren för det ordinarie stödet: Ordinarie stöd för korttidsarbete - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)