Senaste nytt om korttidsarbete

2020-09-07
Åtgärder inom sjukförsäkringen med anledning av corona

Regeringen har föreslagit att följande åtgärder förlängs till och med den 31 december 2020:

  • Ersättning för karensavdrag med ett schablonbelopp om 804 kr
  • Ersättning till egenföretagare för de 14 första karensdagarna med ett schablonbelopp om 804 kr per dag
  • Kompensation till arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaden som överstiger det normala
  • Uppskjutet krav på läkarintyg från 8:e dagen till den 15:e dagen i ett sjukfall
  • Möjlighet till tillfällig föräldrapenning vid skolstängning.

Mer information finns att läsa på regeringens hemsida här.

 

2020-09-02
Andra avstämningen öppnar 16 september

På Tillväxtverkets hemsida finns nu information om att avstämning 2 för de företag som ansökt om korttidsstöd med start i mars, öppnar den 16 september. Sista dag för att lämna in avstämning 2 blir därför den 14 oktober.

 

2020-07-03
Riksdagen fattade den 30 juni beslut om att förlänga avstämningsperioden till fyra veckor. Lagändringen träder i kraft 6 juli.

Avstämningarna kommer därmed att ske under följande perioder:

Första stödmånaden Tidpunkt för avstämning
Mars 16-30 juni
April 1-28 juli
Maj 1-28 augusti
Juni 1-28 september
Juli 1-28 oktober

 

2020-06-26

Sista dag att göra avstämning är 30 juni för företag som erhöll korttidsstöd i mars.

Företag som beviljats stöd för korttidsarbete under mars månad måste ha inkommit med sin första avstämning före den 30 juni. De företag som inte inkommer med sin avstämning i tid kan blir återbetalningsskyldiga och kan inte heller ansöka om fortsatt stöd.
Avstämningen ger en viktig indikation på hur företagen ligger till i stödet – om företaget fått för mycket stöd eller om det finns utrymme till att begära mer stöd. Det är också i avstämningen som tidigare nivåer av korttidsarbete kan justeras och som företag kan ansöka om nytt stöd.

Notera att det är många uppgifter som ska fyllas i, så det är angeläget att företagen har gott om tid på sig när avstämningen ska göras. Handläggningen hos Tillväxtverket går också snabbare om alla uppgifter är korrekt ifyllda.

Vi har också fått några nya svar på frågor vi har haft:
• Avstämningen ska göras under en 14-dagars period. Denna tid kan vara väldigt kärv. Hur ser Tillväxtverket på möjligheten på anstånd?
Svar från Tillväxtverket: Om det finns särskilda skäl kan företag få anstånd med att lämna in avstämningen senare, men detta tillämpas restriktivt.

Särskilda skäl kan vara:
-Att företrädare eller ansvarig anställd hos arbetsgivaren har drabbats av sjukdom eller råkat ut för en olyckshändelse,
-Att ett avgörande tekniskt fel har inträffat hos arbetsgivaren eller en leverantör som påverkar möjligheten att lämna in avstämning, eller
-Att arbetsgivaren har ett löne- och redovisningssystem som gör att uppgifterna som behövs för avstämningen inte kan tas fram i tid.
Notera – vid ansökan om anstånd kan utbetalningen försenas och att vi behöver få in avstämningarna innan ytterligare preliminärt stöd kan beviljas.

Företag som vill veta mer kan vända sig till Kundsupporten som nås på 08-6819100.

• Vad gäller om den anställde arbetat obekväma timmar under stödmånaden?
Svar från Tillväxtverket: Vid avstämningen fylls den faktiska lönen som den anställde har haft under stödmånaden, denna kan därmed inkludera ob-ersättning som den anställde har rätt till om denne har arbetat obekväma timmar under stödmånaden.

• Bedöms kompensationsledighet som närvaro eller frånvaro?
Svar från Tillväxtverket: Tillväxtverket gör bedömningen att kompensationsledighet, ledighet vid övertidsuttag och tjänstledighet ska ses som frånvaro.

• Hur hanteras frånvaro del av dag? Tillväxtverket blandar i sina anvisningar arbetstidsbegrepp såsom arbetsdagar, kalenderdagar och arbetstimmar.
Svar från Tillväxtverket: Bara heldagar gäller.

• Hur ser Tillväxtverket på företag som anlitat semestervikarier redan i februari men som ska arbeta juni-augusti?
Svar från Tillväxtverket: Bör inte vara någon skillnad när de har anlitats så länge det inte går emot skrivningarna i länken nedan.
https://kundforum.tillvaxtverket.se/org/till-vaxtverket/d/far-arbetsgivare-ta-in-extrapersonal-och-vikarier