Tjänstemannaavtalet och korttidsarbete

Kollektivavtal om korttidsarbete med Unionen, Sveriges Ingenjörer samt Ledarna.

Uppgörelserna avser tjänstemannaavtalet och kan läsas i sin helhet om du klickar i kolumnen till höger.

För att komma i fråga för statligt stöd måste du även teckna ett lokalt kollektivavtal med Unionen/Ledarna/Sveriges Ingenjörer. Till höger hittar du underlag för lokalt förhandlingsprotokoll.

Lagens regler om korttidsarbete finns beskrivet på regeringen.se. Klicka här för att komma dit.

Den myndighet som beslutar om utbetalning av stödpengar är Tillväxtverket. Tillväxtverket uppdaterar löpande sin hemsida med information. Läs mer på Tillväxtverkets hemsida.