Tjänstemannaavtalet och korttidsarbete

Kollektivavtal om korttidsarbete med Unionen, Sveriges Ingenjörer samt Ledarna.

Uppgörelserna avser tjänstemannaavtalet och kan läsas i sin helhet om du klickar i kolumnen till höger.

För att komma i fråga för statligt stöd måste du även teckna ett lokalt kollektivavtal med Unionen/Ledarna/Sveriges Ingenjörer. Till höger hittar du underlag för lokalt förhandlingsprotokoll.

Lagens regler om korttidsarbete finns beskrivet på regeringen.se. Klicka här för att komma dit.

Den myndighet som beslutar om utbetalning av stödpengar är Tillväxtverket. Tillväxtverket uppdaterar löpande sin hemsida med information. Läs mer på Tillväxtverkets hemsida.

Underlag för premieinbetalning i ITP 1 och ASL
Inbetalningar till ITP 1 och Avtalspension SAF-LO (ASL) gäller att båda dessa planer är premiebestämda och den kontant utbetalda lönen utgör grund för premieinbetalningen.

Det innebär det är den faktiska lön som utbetalats till arbetstagaren, utgör den kontant utbetalda bruttolönen. Lönetaket för korttidsarbetesersättning är 44 000 kronor.

Exempel:
En arbetstagare med en månadslön på 32 700 kronor som minskar sin arbetstid till 40 procent kommer få behålla 92,5 procent av sin lön, det vill säga ca. 30 250 kronor. Samtidigt minskar arbetsgivarens kostnader för arbetstagaren till 47,5 procent, från 43 000 för lön och arbetsgivaravgifter till 20 425 kronor. Staten står för resterande del av kostnaden, det vill säga 19 350 kronor som motsvarar 75 procent av den totala kostnaden för arbetstidsminskningen. Den pensionsmedförande lönen som skall redovisas för premieinbetalning till ITP 1 och ASL utgör i detta exempel 30 250 kronor.