Förbundskongressen

Här hittar du verksamhetsberättelsen, kongresshandlingarna och kongressprotokollet för de senaste kongresserna.

Förbundskongressen 2020

Länk för att delta på kongressen fredag 15 maj, och genomgången dagen innan, skickas ut på förmiddagen på torsdag 14 maj till alla som har anmält sig till kongressen. 

På grund av det rådande läget med coronaviruset så har förbundsstyrelsen beslutat att genomföra kongressen digitalt. Vi återkommer med mer information. 

Ombud ska utses som vanligt och delta på kongressen. 

Leverantörernas afton den 14 maj är inställd.

Anmälan till kongressen 2020

Teknisk information inför kongressen

Här hittar du teknisk information som är bra att känna till när du ska delta på den digitala kongressen.

Den 14 maj kl. 16.00 genomför vi en digital genomgång av systemet som kommer att användas under kongressen. Alla som har anmält sig till kongressen blir inbjudan till genomgången. Inbjudan skickas separat. 

Program kongressen 2020

Fredag 15 maj
10.00 Kongress 2020 inleds
12.00 Lunch
13.00 Kongressen fortsätter
14.00 Tack för idag