Förbundskongressen

Här hittar du verksamhetsberättelsen, kongresshandlingarna och kongressprotokollet för de senaste kongresserna.

Förbundskongressen 2020

På grund av det rådande läget med coronaviruset så har förbundsstyrelsen beslutat att genomföra kongressen digitalt. Vi återkommer med mer information. 

Ombud ska utses som vanligt och delta på kongressen. 

Leverantörernas afton den 14 maj är inställd.

Anmälan till kongressen 2020

Preliminärt program kongressen 2020

Fredag 15 maj
10.00 Kongress 2020 inleds
12.00 Lunch
13.00 Kongressen fortsätter
14.00 Tack för idag