Förbundskongressen

Här hittar du verksamhetsberättelsen, kongresshandlingarna och kongressprotokollet för de senaste kongresserna.

Kongressen 2019 äger rum i Uppsala i maj.