Isidor

Medlemmar i Plåt & Ventföretagen erhåller en provision om 20 % på befintligt produktprogram. Befintligt produktprogram och riktpriser finns i produktbladet nedan. Isidor svarar för lagerhållning av produkterna och betalar ut provision till kund efter avslutad försäljning. 

Läs mer om produkter och priser i dokumentet till höger.

Kontakt
Beställningar görs via telefon eller mejl. Meddela vid beställning att företaget är medlem i Plåt & Ventföretagen och får då ta del av provisionen. 
Telefon: 073-501 09 46
Mejl: order@isidorsystem.se 
Hemsida: www.isidorsystem.se