Entreprenadgaranti

 • Byggsäkerhet - Moderna Garanti

  När beställaren kräver garanti använd försäkring istället för bankgaranti

  – Spar tid och pengar! Det är snabbt, smidigt och enkelt att teckna och du behöver inte låsa kapital. Garantier kan köpas som fullgörande, garantitid och förskott.

  Observera!
  Alla företag har inte möjlighet att teckna denna försäkring, som riktvärde kan man inte teckna garantier som är högre än företages eget kapital.

  Fördelar som medlem i Plåt & Ventföretagen:

  • 10% rabatt på ordinarie premiekostnad
  • Reducerad minimipremie
  • Borttagen årlig avgift

  Läs mer här om olika typer av garantier och hur ni kan teckna dessa, klick på blanketten nedan.

  Kontakt
  För information om garantiärenden, vänligen kontakta Moderna Garanti. Telefon: 08-68 412 855
  E-post: post@modernagaranti.se  
  Hemsida: www.modernagaranti.se