Teknisk lösning för personalliggare

Plåt & Ventföretagen har träffat ett ramavtal med Movenium som tillhandahåller en teknisk lösning för digital personaliggare. Den tekniska lösning bygger på ett användande av ID06 och uppfyller Skatteverkets krav vad gäller elektronisk personalliggare.  Plåt & Ventföretagens medlemsföretag får en rabatt på 50 procent på tjänsten Movenium ID06 under de första sex månaderna räknat från det att medlemsföretaget blir kund.

Kontakt
För frågor rörande denna lösning samt för att beställa densamma kontakta Borislav Sinik.
Telefon: 08-408 088 72
E-post: borislav.sinik@visma.com
Hemisda: www.movenium.se