ABAX

I februari tecknade Plåt & Ventföretagen avtal med ABAX. Företaget är med sina 240 000 användare Nordens ledande leverantör av elektronisk körjournal.

ABAX elektroniska körjournal uppfyller Skatteverkets krav på dokumentation samtidigt som den underlättar företagets administration av fordonsparken. Systemet är enkelt att installera och att använda utan några förkunskaper.

Medlemmar i Plåt & Ventföretagen erhåller rabatt på ABAX produkter. Uppge att du är medlem i förbundet när du kontaktar Abax för att få tillgång till rabatten. 

Obs! För medlemmar som idag är befintliga kunder hos ABAX gäller dessa villkor vid tecknande av nytt avtal eller vid förlängning av befintligt avtal.

Läs mer i avtalet till höger.

Kontakt
Kontakta ABAX på 021-448 44 44. 

Mer information om ABAX hittar du på företagets hemsida.