Produktblad Direkt

Plåt & Ventföretagen har, tillsammans med Plåt & Vent Forum, tecknat ett samarbetsavtal med Produktblad Direkt AB. Ett företag som tillhandahåller internetbaserade programvaror riktade till entreprenörer bland annat inom ventilation.

Produktblad Direkt erbjuder internetbaserade tjänster som möjliggör bland annat skapandet av drift- och skötselinstruktioner, egenkontroller, riskbedömning och arbetsmiljöplan. Och avtalet omfattar även dessa programvaror.

Kontakt
För att få tillgång till programvarorna kontaktar du Tobias Fredén på Produktblad Direkt AB.
E-post: order@pbdab.se
Hemsida: http://www.pbdab.se/