Arbetsgivarhandboken

Vi arbetar med att ta fram en ny arbetsgivarhandbok. Vänligen kontakta våra jurister och företagsrådgivare om du har arbetsrättsliga frågor eller söker en blankett kopplat till arbetsrätt.

Här hittar du kontaktuppgifter till våra företagsrådgivare och jurister.