Arbetsgivarhandboken

I vår arbetsgivarhandbok finns vägledning rörande personalfrågor gällande såväl arbetsrätt som arbetsmiljö. Du finner även en rad malldokument kopplade till dessa områden, exempelvis anställningsavtal och mallar för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Informationen är ingående. Vid minsta oklarhet, kontakta någon av våra företagsrådgivare.

Arbetsgivarhandboken är endast öppen för dig som är medlem. Du hittar den via denna länk och loggar in.

Logga in på arbetsgivarhandboken