Leverans- och beställningsvillkor

Dessa bestämmelser gäller vid köp via Plåt & Ventföretagens webbshop.

Priser
Alla priser är angivna i svenska kronor och är exklusive moms. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i prislistor, annonser m.m. samt slutförsäljning.

Betalning
Plåt & Ventföretagen fakturerar företaget efter att beställning är lagd. Betalningsvillkor 30 dagar. 

Leverans och frakt
Fritt vårt lager i Stockholm.

Utöver priset ska du betala fraktkostnaderna. Normalt tillkommer inga ytterligare avgifter.

Vi förbehåller oss rätten att stryka ej levererbar vara från din order med prisavdrag för densamma.

Om du önskar avbeställa en vara på grund av dröjsmål med leveransen är detta möjligt att göra fram till dess att varan effektuerats.

Delleveranser sker endast på din begäran och medför ytterligare fraktkostnad för dig.

Vanligtvis skickas en vara med posten men det kan hända att vi använder oss av annan speditör. Du betalar frakten enligt speditörens gällande prislista. Det är ditt ansvar att se till att adressen, som du angivit vid beställningstillfället, är korrekt. Leverans sker endast inom Sverige såvida inte annat avtalats i förväg.

Ändring av beställning
Du kan göra ändringar i din beställning fram till dess att beställningen har effektuerats. Med effektuering menas att faktura eller frakthandling har skapats. Om ändringen godkänns, och varan finns i lager, kommer eventuella prisdifferenser att regleras enligt det pris som gäller vid ändringstidpunkten. Det är inte möjligt att ändra en beställning när ordern har effektuerats.

Avbeställning
En avbeställning är inte giltig förrän du mottagit bekräftelse härom från oss. Du kan avbeställa din order utan kostnad för dig fram till dess att beställningen har effektuerats. Efter denna tidpunkt är du skyldig att ta emot leveransen.

Reklamationer och återköp i vissa fall
Om du mottagit en skadad produkt eller om vi har skickat fel vara ska du snarast, dock senast 7 dagar, efter att du tog emot varan skicka reklamation till oss via e-post. Detta förutsatt att du reklamerar skadan inom garantiperioden.

Force Majeure
Båda parter ska vara befriade från fullgörande av avtalet om fullgörandet förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Följande och liknande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder där de hindrar eller försvårar avtalets fullgörelse: eldsvåda, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, strejk, lockout, inskränkningar i form av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer som har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt eller andra omständigheter som part ej kan råda över, som antingen hindrar eller försvårar parts fullgörande i sådan grad, att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.

Kontakt
För frågor eller reklamation, kontakta Plåt & Ventföretagen på 08-762 75 85 eller webbshop@pvforetagen.se.