Medarbetare

 • Johan Lindström

  , VD & Förbundsdirektör
  Johan har förtroendeuppdrag i följande styrelser: Svensk Byggplåt (ordförande), Lindabfonderna (ordförande), GCP Europe - branschens gemensamma Europeiska samarbetsorganisation (ledamot), PVF Yrke och Utbildning (ledamot).
  08-762 75 90 072-505 53 80
 • Anita Hagelin

  , Chefsjurist, förhandlingschef & vice VD
  Biträder medlemsföretag med rådgivning, utbildning samt processer inom områdena arbetsrätt och kollektivavtal. Ansvarig för Plåt och Ventföretagens kollektivavtalsförhandlingar. Anita är även vice VD och chefsjurist.
  08-762 75 97
 • Annika Brännmark

  , Branschchef
  Ansvarig för byggnadsplåt, ventilation och stål- & lättbyggnad.
  0470-74 84 31 070-628 84 31
 • Tomas Skagerlind

  , Kommunikationschef
  Ansvarig för kommunikation, press och PR. Även chefredaktör för Plåt & Vent Magasinet.
  08-762 75 92 073-074 83 60
 • Jenny Persson

  , Tf ekonomiansvarig
 • Yvonne Nibelius

  , Ekonomiansvarig, sjukskriven
  Ansvarar för förbundets ekonomiska redovisning och administration.
  08-762 73 51
 • Hans Eriksson

  , Biträdande förhandlingschef
  Ansvarsområden avtal, arbetsmiljö & utbildning. Bistår medlemmar med rådgivning inom kollektivavtalen, arbetsrätt, ackordsprislistan, byggnadsplåt, taksäkerhet, byggplåttekniska frågor och lönestatistik.
  08-762 75 96
 • Sanna Lindgren

  , Förbundsjurist
  Bistår medlemsföretag med juridisk rådgivning. Sanna kommer även att vara förhandlare arbetsrätt för Stockholm-Mälardalen samt ha en roll i Svensk Byggplåt.
  08-762 75 98
 • Johan Edward

  , Entreprenadjurist
  Bistår medlemmar i frågor rörande entreprenadjuridik och offentlig upphandling.
  08-762 75 94
 • Hans Bergström

  , Företagsrådgivare, Umeå
  Bistår medlemmar med rådgivning i bransch- och arbetsgivarfrågor samt arbetsmiljö och rehabiliteringsfrågor.
  090-71 82 65 070-322 07 70
 • Patrik Calén

  , Förändringsledare/företagsrådgivare & Kalkylansvarig
  Bistår medlemmar med rådgivning i förändringsarbeten, ISO 9001, ISO 14001, processorientering, kalkylering och branschekonomi. Ansvarar också för Plåt & Ventakademin.
  031-62 94 25
 • Camilla Kjellsson

  , Företagsrådgivare, Växjö
  Bistår medlemmar med rådgivning i bransch- och arbetsgivarfrågor.
  0470-74 84 34 070-674 84 34
 • Rickard Lindskog

  , Företagsrådgivare
  Bistår medlemmar med rådgivning i bransch- och arbetsgivarfrågor. Rickard är utbildad plåtslagare och har drivit plåtslageri.
  040-35 25 28
 • Camilla Eek

  , Medlemskoordinator
  Administrerar kurser och utbildningar.
  08-762 74 88
 • Ida Fredriksson

  , Kommunikatör
  Bistår kommunikationschefen i förbundets kommunikationsarbete. Ida stöttar och driver evenemang, utveckling av hemsidor, nyhetsbrev och sociala medier.
  08-762 75 91
 • Sofia Gustafsson

  , Administratör
  Hanterar administrativa uppgifter som bokning av möten, konferenser och kongress samt kontorsansvarig. Sofia är även ansvarig för medlemsadministrationen (in- & utträden, nya lösenord till hemsidan m.m.).
  08-762 75 93
 • Wenche Persson

  , Konsult
  070-962 75 04