Viktig avtalsinformation


Tillbaka till nyhetslistningen

2018-09-12

Plåt & Ventföretagens medlemsföretag har på senare tid tagit emot ett antal förhandlingsframställningar med tillhörande skadeståndsanspråk från Byggnads rörande brott mot bestämmelserna om:

  1. 1. Arbetsplatsanmälan vid tillfälliga arbeten över 200 timmar
  2. 2. Anlitande av underentreprenörer eller bemanningsföretag
  3. 3. Tillämpningsregler vid anlitande av underentreprenör (HEA)

Vi vill med denna text informera om vilka bestämmelser som gäller och vad ni ska göra för att inte bryta mot avtalet (och riskera skadeståndsansvar). Dessutom vill vi påminna om att traktamentesnivåerna i avtalet har justerats.

Här hittar du all information i en pdf som du enkelt kan skriva ut eller ladda hem.
Dokumentet finns även under Cirkulär (A 2018 04 Viktig information Plåt och Vent).

Frågor?
Kontakta gärna Anita Hagelin eller Hans Eriksson på Plåt & Ventföretagen, telefon 08-762 75 85.