Kvalitetssäkra ditt företag med förbundets auktorisationssystem


Tillbaka till nyhetslistningen

2017-08-10

Varför ska jag auktorisera mitt företag?
Jo, för att du och dina anställda ska få bättre kontroll på era processer gällande kvalitet, arbetsmiljö och hållbarhet. Detta kommer i sin tur innebära mer ”ordning och reda” i företaget, vilket leder till bättre effektivitet och högre lönsamhet.

Så här gör du för att komma igång! För att ett företag ska bli auktoriserat krävs att minst en person genomgår utbildning. Så klicka här för att anmäla dig till någon av höstens kurstillfällen!

Pris: Medlemmar i Plåt & Ventföretagen betalar 5 900 kr. Vid bokning av fler än 1 person från samma företag betalar man endast 1 000 kr per person. Icke medlemmar betalar 15 900 kr.
Kursledare: Varje kurstillfälle genomförs under två dagar och utbildningen leds av Patrik Calen, företagsrådgivare på Plåt & Ventföretagen, samt av Stefan Lardner, plåtkonsult på Roslagens Plåtkonsult AB.
Kursinnehåll: Utbildningen bygger på en speciellt framtagen handbok med instruktioner, exempel och mallar. Första dagen går vi igenom hur företaget kan lägga upp sitt arbete med kvalitet, miljö och arbetsmiljö (KMA). Dag två går vi igenom hur man gör en bra arbetsberedning samtidigt som vi tittar på uppbyggnaden i AMA, AB04 och ABT06. Dessutom presenteras de unika fördjupningsinstruktioner som är framtagna tolkningar, förtydliganden och fördjupningar till JT-kapitlet i Hus-AMA.

Klicka här för att anmäla dig!

OBS! Sista anmälningsdag till höstens första kurs (den 12-13 september i Stockholm) är nu på söndag, den 13 augusti!