Så funkar nya elsäkerhetslagen


Tillbaka till nyhetslistningen

2017-06-30

Från och med den 1 juli i år gäller en ny lag som innebär att alla ventilationsföretag som på något sätt arbetar med elektrisk utrustning, som att till exempel koppla in fläktar och liknande, måste vara registrerade hos Elsäkerhetsverket och bli ett så kallat B-auktorisationsföretag. Med de nya reglerna ligger ansvaret på företagsledningen för att företagets elinstallationsarbeten utförs korrekt. De gamla reglerna med behörigheter BB1 och BB2 har alltså utgått.
Plåt & Ventföretagens medlemmar kommer att få tillgång till ett program kallat ”Säker el” där alla instruktioner och mallar finns som på ett mycket smidigt och lättförståeligt sätt kan utgöra ett komplett underlag för ert företagsspecifika egenkontrollprogram gällande el. Av omständigheter (som vi tyvärr inte kan styra över) kommer det dock att dröja tills efter sommaren innan allt är helt klart så att ni kan få tillgång till programmet.
Har ni behov av att registrera er snarast så finns det utförliga instruktioner på Elsäkerhetsverkets hemsida. Dessa förklarar vad som krävs av er när det gäller ansvar och egenkontrollsystem. Ni kan också välja att köpa boken som Installatörsföretagen har tagit fram för sina medlemmar ”Handbok i systematiskt elsäkerhetsarbete” från IN-förlag (www.inforlag.se). Alternativt så kontaktar ni ett redan registrerat elföretag och köper tjänster av dem tills vidare.

Klicka här för att läsa ett reportage i Plåt & Vent Magasinet om den nya elsäkerhetslagen