Egenkontroll via webbverktyget "Säker el"


Tillbaka till nyhetslistningen

2017-09-29

Den nya elsäkerhetslagen som vi tidigare har informerat om, trädde i kraft den 1 juli i år. Detta är alltså en tvingande lag för alla företag som utför elinstallationer, även om man bara arbetar med in- och urkoppling av elektrisk utrustning. Lagen kräver bland annat att företagen har ett speciellt utformat egenkontrollprogram. Som hjälp för att ta fram detta har ni som medlemmar i Plåt & Ventföretagen, tillgång till ett webbverktyg under namnet ”Säker el” som Installatörsföretagen har tagit fram.

Vi rekommenderar att ni använder verktyget för att vara helt säkra på att uppfylla kraven i nya elsäkerhetslagen. Det är snabbt, smidigt, enkelt och utan kostnad för dig som är medlem. Webbverktyget används för planering före, under och efter utfört elinstallationsuppdrag och innehåller de moment och exempeltexter som krävs för att uppfylla lagkravet.

För att få tillgång till ”Säker el” behöver ni en inloggning, vilket ni kan få av Annika Brännmark. Kontakta henne på: annika.brannmark@pvforetagen.se och uppge ditt företagsnamn/organisationsnummer samt personuppgifter (förnamn, efternamn och e-post samt arbetsställe/ort).

Läs gärna mer på http://eio.se/ eller www.vvsforetagen.se.

Foto: Mostphotos