Tjänstemannaavtalet 2017-2020 är klart


Tillbaka till nyhetslistningen

2017-05-29

I dag har Plåt & Ventföretagen, tillsammans med fem andra arbetsgivarorganisationer, tecknat ett treårigt kollektivavtal med  tjänstemannaförbunden Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen. Avtalen innebär en fortsatt satsning på lokal lönebildning på företagsnivå.
I likhet med tidigare avtal med Ledarna och Sveriges Ingenjörer är de nya avtalen, liksom det alternativa löneavtalet med Unionen, sifferlösa. Det traditionella löneavtalet med Unionen är det enda som är siffersatt och det håller sig inom det av industrin satta märket på 6,5 procent över tre år.
Förutom Plåt & Ventföretagen har avtalen tecknats av EIO, VVS Företagen, Måleriföretagen, Glasbranschföreningen samt Maskinentreprenörerna.
Avtalsperioden löper mellan 1 maj 2017 och 30 april 2020.

"Tjänstemannaavtalet 2017-2020" kommer att presenteras i sin helhet i mitten av juli. Under tiden finns mer information under fliken Arbetsgivarinfo/kollektivavtal. Klicka här för att komma till sidan!