2018-01-25

Administratörsnätverket

Under 2018 startar Plåt & Ventföretagen Administratörsnätverket. Det är ett nytt nätverk som ska samla verksamhetsadministratörer. Varje möte ger möjlighet till erfarenhetsutbyte och har ett specifikt tema som mötet kretsar kring, exempelvis avtal, juridik och företagande. Nätverket lanseras först i storstäderna men ambitionen är att nätverket framöver ska ha medlemmar i hela landet. Nätverket riktar sig till både kvinnor och män. Anita Hagelin, chefsjurist och vice VD, är ansvarig för nätverket. Vi återkommer med mer information.