2018-04-02

Ändrade medlemsavgifter

På kongressen 2017 togs beslut om att ändra serviceavgiften från 0,6 % av lönesumman till 1 %. Taket för serviceavgiften för koncerner och bolag höjdes samtidigt från maximalt 1 prisbasbelopp till 3 prisbasbelopp.

Samtidigt kommer en nedtrappning av branschavgiften att ske, från 2,1 % till 0,65 % på sex år. Det här leder till att den totala avgiften för medlemskapet blir densamma eller i många fall lägre än vad den har varit tidigare.

Ändringen av serviceavgiften började gälla 1 januari 2018 och syns på de senaste fakturan från Svenskt Näringsliv.

Sammanfattningsvis:

- Medlemsavgift: ingen ändring

- Serviceavgift: från 0,6% till 1,0% (på lönesumma)

- Rabatt på SN medlems och serviceavgifter 10 %

- Branschavgiften (särskilda tillägget Plåt & Vent) sänks från 1,35% 2017 till 0,95% för 2018 (och ytterligare till 0,65% 2019) av lönesumma utan tak. År 2016 var den 2,1 %.