2021-10-13

Återbetalning av medel ur Afa Sjukförsäkring

Som del i pensionsöverenskommelsen 2020 låg en återbetalning av överskottsmedel ur Afa sjukförsäkring. Medlemsföretagen fick därför i början av oktober ett brev från Fora om de kommer att få en återbetalning. Fora har även viss information på sin hemsida.

Företag som anser att beslutet om utbetalningen för deras del inte är korrekt har möjlighet att besvära sig.