2019-02-13

Avtal med Abax

I februari tecknade Plåt & Ventföretagen avtal med Abax. Företaget är med sina 240 000 användare Nordens ledande leverantör av elektronisk körjournal.

Abax elektroniska körjournal uppfyller Skatteverkets krav på dokumentation samtidigt som den underlättar företagets administration av fordonsparken. Systemet är enkelt att installera och att använda utan några förkunskaper.

Läs mer här om hur du får tillgång till rabatten.