2020-02-18

Avtal20: Yrkanden har växlats gällande Tjänstemannaavtalet

Idag har Plåt & Ventföretagen växlat yrkanden gällande Tjänstemannaavtalet med fackförbunden Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer. Målet är att fortsätta skapa enklare och tydligare kollektivavtal som förbättrar medlemsföretagens konkurrenskraft, leder till tryggade anställningar samt få fler att söka sig till branschen.

Avtalsperioden som följde efter 2017 års avtal har präglats av ett konstruktivt och lösningsorienterat samarbete mellan parterna. Parterna har framgångsrikt arbetat i en arbetsgrupp som lämnat förslag på redaktionella ändringar av avtalstexten – allt för att förenkla och förtydliga språk och struktur i avtalet. Målet är att genom förbättrade kollektivavtal öka medlemsföretagens konkurrenskraft, vilket även kommer att leda till tryggade anställningar.

- Vi vill fortsätta att utveckla branschen tillsammans med de fackliga organisationerna. Med attraktiva kollektivavtal för både företag och medarbetare blir våra medlemsföretag mer konkurrenskraftiga och långsiktigt tryggare arbetsgivare. Vi har ett ansvar tillsammans med facken att arbeta fram förutsättningar för framtidens arbetskraft så att de kan vara med och utföra klimatsmarta lösningar för Sveriges bästa, säger Johan Lindström, VD på Plåt & Ventföretagen. 

Därutöver har parterna tagit fram och presenterat ett material som ska underlätta företagens arbete med den psykosociala arbetsmiljön. Plåt & Ventföretagen hoppas nu att avtalsrörelsen 2020 bedrivs på samma sätt och att diskussioner och förhandlingar hålls i god och pragmatisk anda med båda parternas bästa för ögonen.

- I kollektivavtalen vill vi förenkla och förtydliga för att underlätta tjänstemannens vardag. Bygg- och installationssektorn ser att det skulle innebära fördelar om tjänstemannaavtalen inom hela sektorn var likalydande. Arbetsgivarsidan yrkar därför att en partsgemensam arbetsgrupp tillsätts tillsammans med Byggföretagen, säger Anita Hagelin, förhandlingschef på Plåt & Ventföretagen.

När det gäller kostnadsnivå och avtalsperiod utgår arbetsgivarsidan från att parterna följer den gällande principen under den kommande avtalsrörelsen och därmed respekterar det s.k. märket. För Ledaravtalet och Sveriges Ingenjörers löneavtal ska principen om sifferlösa avtal respekteras. För att underlätta att genomföra lönerevision på tjänstemannasidan på ett liknande sätt inom alla fackföreningar vill Plåt & Ventföretagen stärka den lokala lönebildningen, även på Unionens sida.

Avtalet samförhandlas med Glasbranschföreningen, Installatörsföretagen, Maskinentreprenörerna och Måleriföretagen i Sverige och ska vara på plats den 1 maj 2020.

Plåt & Ventföretagens viktigaste frågor i våra yrkanden är:

1. En partsgemensam arbetsgrupp som, tillsammans med Byggföretagen, ser över möjligheten till helt eller delvis likalydande tjänstemannaavtal för hela bygg- och installationssektorn.
2. Gemensamt slutdatum för samtliga tjänstemannaavtal inom bygg- och installationssektorn.
3. Enklare och tydligare kollektivavtal som förbättrar medlemsföretagens konkurrenskraft.
4. Fortsätta att utveckla löneavtalen där lönen sätts utifrån förutsättningarna på det enskilda företaget och efter dialog mellan chef och medarbetare.
5. En ökad flexibilitet kring och förenkling av reglerna om arbetstidsförkortning.