2018-02-19

Ingen lönerapportering till Bygglösen ännu

Bygglösen är ett system för lönegranskning som sedan några år bland annat i tillämpas i Byggavtalet mellan Byggnads och Sveriges Byggindustrier. På vårt avtalsområde, Plåt- och Ventilationsavtalet, infördes texter om Bygglösen i fjolårets avtalsuppgörelse och tanken var att systemet skulle vara i drift från årsskiftet 2017/2018. Utvecklingen av den tekniska plattformen för Bygglösen-systemet har dragit ut på tiden och inte är klar. Därför finns det i dag inga förutsättningar för lönerapportering på vårt avtalsområde. När systemet är testat och i drift kommer vi informera samtliga medlemsföretag om rutinerna för lönerapporteringen.